Go back

Basisbeurs

Het afschaffen van de basisbeurs voor masterstudenten zal een fors effect hebben op de keuzes die studenten maken. Uit een peiling van studentenorgansiatie ISO blijkt dat 12 procent van de studenten helemaal zal afzien van een masterstudie als het recht op de basisbeurs vervalt. Nog eens 6 procent van de studenten zegt in dat geval te zullen kiezen voor een kortere master van 1 jaar. Het afschaffen van de basisbeurs voor masterstudenten is onderdeel van het kabinetsplan ‘Studeren is investeren’. Met die titel wil het kabinet aangeven dat investeren in kennis belangrijk is, maar dat die investeringen vooral gedaan moeten worden door de kennisvergaarders zelf. Volgens ISO zal het plan ertoe leiden dat er meer bachelors op de arbeidsmarkt komen terwijl die, ook in de ogen van bedrijven, geen volledig gekwalificeerde opleiding hebben. Bovendien zullen studenten nog minder ruimte hebben voor nevenactiviteiten die door werkgevers juist gewaardeerd worden op de CV’s.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.