Go back

Beurzenplan VNCI

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) werkt aan een beurzenstelsel voor chemiestudenten. Naar verluidt, is de vereniging van plan hiervoor 1 miljoen euro te reserveren voor een periode van vijf jaar ten behoeve van tweehonderd studenten. Dit komt neer op 40 nieuwe beurzen per jaar. In dit stadium wil de VNCI nog niets over het beurzenstelsel meedelen.

De laatste jaren is de instroom van studenten chemie en chemische technologie aan de Nederlandse universiteiten dramatisch gedaald. Professor Jaap Schouten, decaan van de faculteit scheikundige technologie aan de TU Eindhoven, heeft daarom in april het team van de Topsector Chemie opgeroepen naar Duits voorbeeld een advertentiecampagne te voeren en vanuit de industrie een beurzenstelsel voor eerstejaars chemiestudenten in het leven te roepen. Hij dacht daarbij aan 10 miljoen euro voor vijf jaar, goed voor 700 beurzen per jaar. In dat plan zouden alle eerstejaars studenten chemie en chemische technologie een standaardbeurs moeten krijgen van 2500 euro per jaar op voorwaarde dat ze een motivatiebrief zouden schrijven. De 20 procent beste van hen (met gemiddeld een 8 of meer voor bètavakken op de eindlijst van het VWO) zouden in aanmerking moeten komen voor 3500 euro per jaar.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.