Go back

In de mist worden de toppen zichtbaar

Met het invullen van innovatiecontracten en topconsortia worden de contouren van de topsectoren zichtbaar. En ondanks zorgen over de publieke financiering hier en daar, is de stemming positief.

De topsector chemie is betrokken bij drie Topconsortia voor Kennis en Innovatie (ON283, zie onderstaande link). Half december zullen de innovatiecontracten hiervoor getekend zijn, zegt Rein Willems, leider van het topteam chemie.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.