Go back

Nanohoop

Het kabinet heeft grote verwachtingen van nanotechnologie voor de economische groei en voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het beoogt een integrale aanpak van potentële kansen en risico’s van nanotechnologie.

Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage nanotechnologie die minister Verhagen (EL&I) onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Nanotechnologie is onderdeel van de Hightech topsector en enabler van andere topsectoren. Het kabinetsbeleid beslaat drie lijnen: topsectoren, omgaan met risico’s, en maatschappelijke dialoog en communicatie.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.