Go back

Nieuwe thema’s NWO

NWO voegt drie nieuwe thema’s toe aan de zes uit de lopende strategie: Agro, food & tuinbouw, Hightech systemen & materialen, en Creatieve industrie. Hiermee sluit de organisatie beter aan op de topsectoren van het bedrijvenbeleid. De activiteiten maken deel uit van de innovatiecontracten die de topsectoren nu opstellen (zie hiernaast). Het onderzoek wordt deels gefinancierd door NWO en deels door bedrijven en betrokken organisaties. Voor de NWO-bijdrage aan de drie thema’s zal financiering beschikbaar komen door een herschikking van middelen.

Het thema Creatieve industrie betreft onderzoek naar creatieve productie en zakelijke dienstverlening, zoals ontwerpers, architecten, reclamebureaus en games, en daarnaast media en entertainment, kunsten, en cultureel erfgoed. Het thema Hightech systemen & materialen zal samen met andere thema’s worden vormgegeven. Duurzaamheid, minder gebruik van energie en materialen, is onderdeel van de strategie van deze sector, en daarmee een van de wetenschappelijke doelstellingen. In het thema Agro, food & tuinbouw wil NWO bijdragen leveren aan het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzame en veilige productie, gezonde voeding, en voedselzekerheid in mondiaal perspectief.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.