Go back

Bruijn (VVD) voorzitter AWT

Het kabinet heeft opnieuw een lid van de VVD benoemd op een belangrijke positie in de kennissector: de Leidse hoogleraar Jan Anthonie Bruijn (53) wordt voorzitter van de AWT. Hij volgt Joop Sistermans op. Eerder werd oud-partijvoorzitter van de VVD Jan van Zanen benoemd tot lid van de raad van toezicht van de UU (zie ON283). Rien Meijerink legde daarop de voorzittershamer van die raad neer.

Bruijn is patholoog, gespecialiseerd in nierziekten en heeft in zijn beroepspraktijk bij het LUMC te maken met onderzoek, innovatie en met valorisatie. Hij is maatschappelijk actief als voorzitter van de partijcommissie onderwijs en wetenschap van de VVD en leidde voor die partij ook de commissie die het verkiezingsprogramma schreef. Bruijn studeerde geneeskunde aan de Johns Hopkins University in Baltimore (VS) en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is voorzitter van het Opleidingsbestuur geneeskunde en biomedische wetenschappen van de Universiteit Leiden, voorzitter van de programmaraad van het Europees Platform, vice-voorzitter van de raad van toezicht van de Hogeschool Leiden en lid van de commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.