Go back

In het veld lopen de prioriteiten uiteen

De topsectoren en het bedrijvenbeleid oogsten uiteenlopend reactie in het veld. Voor FME-voorzitetr Jan Kamminga is het stimuleren van samenwerking belangrijker dan meer geld. Volgens NIABA-directeur Jan Wisse heeft de biotechnologie echter nood aan meer budget.

“De teams van de topsectoren hebben de opdracht eindelijk de brug te slaan tussen bedrijven, universiteiten en kennisinstituten”, zegt FME-voorzitter Jan Kamminga. “Bedrijven en universiteiten gaan nog veelal hun eigen weg. Zeker, er zijn mooie voorbeelden van samenwerking die met trots naar voren worden gebracht, maar de samenwerking is over hele breedte genomen te weinig structureel.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.