Go back

FrieslandCampina

FrieslandCampina en Hurks Vastgoedontwikkeling investeren samen 60 miljoen euro in een innovatiecentrum dat in 2013 op de campus van Wageningen UR moet komen. Er gaan 400 onderzoekers werken.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.