Go back

Life Sciences & Health staat in de steigers

De roadmapgroep van de topsector Life Sciences & Health (LSH) heeft tien roadmaps in grote lijnen uitgewerkt. Die sluiten voor een belangrijk deel aan bij de opzet van de bestaande topinstituten en publiek-private programma’s. In 2012 worden de roadmaps uitgewerkt tot integrale benaderingen voor zorggebieden, zoals bijvoorbeeld chronische ziekten of ouderdomsziekten.

Dit zegt Rob van Leen, voorzitter van de kerngroep van de topsector LSH. “We combineren de sterktes van wetenschap en bedrijfsleven om tot integrale oplossingen voor zorggebieden te komen. In de komende tweede fase van het opstellen van de roadmaps betrekken we er dan ook veel meer bedrijven bij. Vervolgens maken we in de derde fase een selectie van focusgebieden op basis van impact op de zorgkosten en op basis van excellentie. Bij excellentie gaat het om zaken, waarmee Nederland zowel een sterke wetenschappelijke als commerciële positie heeft of kan opbouwen. We kunnen immers niet alles doen en moeten ons beperken tot de punten waarmee Nederland op de wereldmarkt kan concurreren. Op die manier creëren we nieuwe bedrijvigheid en exportmogelijkheden, terwijl we de zorgkosten omlaag brengen. Het is een tweesnijdend zwaard.”

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.