Go back

Vier profielen UU

De Universiteit Utrecht kiest voor vier onderzoeksprofielen: Life Sciences, Duurzaamheid, Instituties en Jeugd en Identiteit. Onderzoek dat niet in deze profielen past wordt gestopt of elders ondergebracht. Dit blijkt uit het concept ‘Profiel Universiteit Utrecht’, onderdeel van het nieuwe Strategisch Plan van de UU. De profielen vormen een verdere concentratie van het twaalftal focusgebieden uit het lopende strategisch plan en sluiten aan bij enkele van de topsectoren van EL&I: Agro en Food, Life Sciences & Health en Creatieve Industrie.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.