Go back

FOM en Microsoft

FOM en Microsoft werken samen in één van de Industrial Partnership Programmes (IPPs) van FOM. Het onderzoek richt zich op Majorana fermionen en wordt uitgevoerd aan het Kavli Institute of NanoScience bij de TU Delft. Majorana fermionen zijn elementaire deeltjes die hun eigen anti-deeltje zijn.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.