Go back

Hoop en vrees in de topsectoren

De teams van de topsectoren hebben in hun actieagenda’s ambitieuze plannen geformuleerd. Op de derde dinsdag van september zal blijken in hoeverre het kabinet de agenda’s overneemt. Sommige betrokkenen hebben daar het volste vertrouwen in, andere willen eerst zien en zullen dan pas geloven.

“In de actieagenda staan drie voorwaarden voor succesvolle innovatie”, zegt Bert Jan Lommerts, directeur van Latexfalt en lid van het team voor de topsector chemie. “Ten eerste een stevige basis van fundamenteel onderzoek. Een tweede voorwaarde is een sterker ondernemerschap met meer daadkracht en focus. Een derde voorwaarde is het behouden van een goede samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven.”

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.