Go back

Lof voor DANS

Data Archiving and Networked Services (DANS-KNAW) is een uitstekend dienstverlenend instituut met een sterke internationale uitstraling. Dat concludeert de internationale evaluatiecommissie, die het instituut eind november 2010 bezocht in het kader van de zesjaarlijkse evaluatie. Het instituut zorgt voor de opslag en blijvende toegankelijkheid van onderzoeksgegevens in de alfa- en gammawetenschappen. DANS is in 2005 opgericht als een instituut van de KNAW en NWO.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.