Go back

Europa is meer dan subsidie halen

Dit kabinet kan niet ongestraft Nederlandse bedrijven en onderzoekers met lege handen naar Brussel sturen om daar onderzoek- en innovatiesubsidies te bemachtigen. Het moet een strategie opstellen en budgetten beschikbaar stellen die als hefboom werken.

Dat is de boodschap die de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) het kabinet voorhoudt in zijn advies ‘Scherp aan de wind!’. Dit ‘Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren’ is vorige week aangeboden aan minister Verhagen van EL&I en staatssecretaris Zijlstra van OCW.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.