Go back

Excelleren met een sigaar uit eigen doos

Met een sigaar uit eigen doos willen staatsecretaris Halbe Zijlstra en minister Maxime Verhagen universiteiten uitdagen om in onderzoek ‘meer te excelleren’. Ze moeten op enkele zelfgekozen zwaartepunten tot de wereldtop gaan behoren. Daarnaast moet onderzoek dat belangrijk is voor de economische topsectoren en voor grote maatschappelijke uitdagingen meer prioriteit krijgen.

Er komt daarom extra geld voor grote onderzoeksfaciliteiten (36 miljoen euro) en voor toponderzoekscholen (20 miljoen). Om versnippering tegen te gaan is er een financiële impuls voor de banden tussen onderwijs en onderzoek in de alfa-gammawetenschappen (17 miljoen) en voor het sectorplan geesteswetenschappen (5 miljoen). En met extra geld voor STW (10 miljoen) moet het credo ‘kennis beter benut’ meer gestalte krijgen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.