Go back

Magneetvelden

De Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) en FOM investeren 11,5 miljoen euro in het Nijmeegs Laboratorium voor Hoge Magneetvelden (HMFL); FOM 7,5 miljoen en de RUN 4 miljoen. De twee partijen vormen één bestuur en doen gezamenlijk onderzoek. De samenwerking is van belang voor innovatie in materialen en past in de ambities van het kabinet. Dat wil immers in Nederland een grootschalige wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur scheppen (pagina 2, zie onderstaande link), en bovendien is materialenonderzoek één van de speerpunten van EL&I in het topsectorenbeleid (ON281, zie onderstaande link). Op de Nijmeegse campus komt een onderzoekscentrum voor zowel HFML als het vrije-elektronen lasers onderzoek, waarvoor beide partijen al eerder een overeenkomst sloten. Het HFML is leider van een Europees consortium dat beoogt de drie grootste magneetveldlaboratoria in Europa (Nederland, Duitsland en Frankrijk) om te vormen tot één cluster van onderzoeksfaciliteiten, waarmee Nederland wereldwijd vooroploopt in hoge magneetvelden.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.