Go back

Meijerink versus Zijlstra

Rien Meijerink treedt af als voorzitter van de raad van toezicht van de Universiteit Utrecht, omdat hij zich niet kan vinden in de benoeming van een nieuw lid van die raad, zijnde Jan van Zanen. Van Zanen is burgemeester van Amstelveen en was partijvoorzitter van de VVD. Hij is benoemd door zijn partijgenoot, staatssecretaris Zijlstra van OCW. Meijerink vindt dat hij als voorzitter verantwoordelijk is voor het functioneren van de raad van toezicht. Door deze afwijkende benoemingsprocedure kan hij daar, naar eigen zeggen, niet meer aan voldoen. Met het vertrek van Meijerink, die ooit voorzitter was van de VSNU en secretaris-generaal van OCW, komt een bredere controverse aan de oppervlakte over politieke invloed op de samenstelling van de raden van toezicht van universiteiten.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.