Go back

Van TTI naar TKI

Het kabinet wil af van publiek-private programma’s (PPS) waarvan de financiering onzeker is. Het wil PPS-en, zoals de TTI’s, bundelen en inpassen in bestaande systemen. De topteams van de topsectoren moeten daarom in hun innovatiecontracten (zie onderstaande link) voorstellen ontwikkelen voor zogenoemde Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). Deze TKI’s moeten voortbouwen op succesvolle initiatieven. Het kabinet noemt het Holst Centre in Eindhoven als voorbeeld. In de TKI’s gaan meerdere partijen vraaggestuurd samenwerken aan onderzoek en valorisatie op innovatiethema’s over de hele keten. Omvang en vorm van de TKI’s kunnen per sector verschillen en hangen af van de voorstellen van de topteams. De partijen bepalen samen de voorwaarden, waarbij de resulaten van de lopende PPS-en een rol spelen.

In 2015 moet zeker een half miljard euro omgaan in deze TKI’s, waarvan het bedrijfsleven minstens 40 procent bijdraagt. Het publieke deel komt van NWO (ongeveer 100 miljoen euro), TNO, GTI’s en DLO (ongeveer 75 miljoen), aangevuld met de bijdragen van andere kennisinstellingen en overheden. Om bedrijven te stimuleren mee te doen, mogen die hun bijdragen aan de topconsortia voor een kwart aftrekken van hun omzetbelasting.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.