Go back

LERU steunt ERA-plan

De League of European Research Universities (LERU) steunt het idee van de Europese Commissie om te komen tot een volwassen European Research Area. Volgens de Commissie moet die ERA in 2014 een feit zijn. Naast het vrije verkeer van mensen, kapitaal, goederen en diensten wordt kennis de vijfde vrijheid binnen de EU.

Hoewel het nog niet duidelijk is hoe de Europese overheden, onderzoeksfinanciers en andere stakeholders wil verleiden om mee te bouwen aan ERA, verdient het initiatief volgens LERU brede steun. Dit omdat Europa dringend een forse stap moet zetten, wil het voorkomen dat het met zijn rijke en gevarieerde research en innovatiecapaciteit naar de tweede klasse degradeert. Research & Innovatie moeten in het centrum staan van de Europese 2020 agenda, wil Europa de huidige economische moeilijkheden te boven komen en een duurzame economie bewerkstelligen.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.