Go back

TOP MaGW

NWO-MaGW gaat de TOP-subsidie de komende twee jaren gebruiken voor de topsectoren. Zo kan het NWO-gebied bezuinigen, geld voor de topsectoren oormerken en TOP op termijn behouden. Het betekent dat TOP tijdelijk niet voor alle onderzoeksgroepen beschikbaar is. MaGW heeft een agenda geformuleerd voor onderzoek naar innovatie van sociaal-maatschappelijke systemen die cruciaal zijn voor een competitieve kenniseconomie: de Sociale Infrastructuur Agenda (SIA, zie het artikel hiernaast). De TOP subsidieronden 2012 en 2013 staan open voor onderzoeksvragen in deze agenda.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.