Go back

Text mining in voeding

De Radboud Universiteit, de VU, WUR en NIZO food research gaan een Text Analysis Tool ontwikkelen om wetenschappelijke literatuur over voedingsmiddelen systematisch te analyseren. Het project ‘Development of Food Ontologies’ moet een lexicon (ontologie) opleveren om boeken, octrooien en wetenschappelijke literatuur te onderzoeken. Het combineren van onderzoeksresultaten zal de industrie kennis bieden om naar nieuwe productconcepten te zoeken. Het consortium krijgt een subsidie van 445000 euro van het eScience Center van NWO en SURF.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.