Go back

Demonstrator

Technologiestichting STW komt op 3 december met een nieuw valorisatie-instrument: Demonstrator. Doel is de toepassing van gegenereerde kennis te bevorderen. Onderzoeksprojecten in de technische wetenschappen komen nu vaak niet verder dan het proof-of-principle (POP) stadium. Het risico is dan voor bedrijven vaak nog te groot om deze kennis te ontwikkelen. Met Demonstrator wil STW een stap verder gaan: de ontwikkeling van een praktisch demonstratiemodel dat de commerciële mogelijkheden laat zien, het proof-of-concept (POC). Op 3 december gaat de eerste ronde open. Er is een miljoen euro beschikbaar in deze ronde. Voor een project kan maximaal 150.000 euro worden aangevraagd. Demonstrator bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel wordt de ontwikkeling van een POC gefinancierd. Daarbij moeten de aanvragers voor bedrijven duidelijk maken wat de exploitatiemogelijkheden zijn van de technologie. In het tweede onderdeel voeren de aanvragers een transferplan uit om de technologie over te dragen aan het bedrijfsleven. Demonstrator staat open voor aanvragen gebaseerd op resultaten uit STW-onderzoek bij Nederlandse universiteiten en andere door OCW gefinancierde kennisinstellingen of uit RAAK-onderzoek bij hogescholen.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.