Go back

FOM programma’s

FOM heeft in totaal 9,9 miljoen euro toegekend aan vijf nieuwe onderzoeksprogramma’s. De onderzoekers gaan werken aan onderwerpen waarop Nederland internationaal uitblinkt en waarvan het wetenschappelijk en maatschappelijk belang duidelijk aanwezig is. Dit varieert van donkere materie tot de fysica van DNA-processen. De vijf zijn de winnaars in een competitie die afgelopen voorjaar startte met achttien ingediende aanvragen. De gehonoreerde programma’s zijn: Het verborgen heelal: wat is het subatomaire bestanddeel van donkere materie? (M.P. Decowski, Nikhef/UvA); Fysica van DNA-processen in een volgepakte omgeving (A.M. van Oijen, Zernike Instituut/RUG); Quantum interferentie-effecten in enkele moleculen (H.S.J. Van der Zant, TUD); Ultieme turbulentie (D. Lohse, UT); De mechanica van zachte materialen onder controle (C. Storm, TU/e).

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.