Go back

Onderzoek hogescholen

NWO gaat onderdak bieden aan het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Hierover hebben OCW, NWO en de partners in de Stichting Innovatie Alliantie (SIA) het eens geworden. Het praktijkgericht onderzoek krijgt zo structureel een plaats in de publieke kennisinfrastructuur. Het wordt de basis voor een aparte tweede geldstroom voor dit onderzoek. Het RAAK-programma, dat SIA uitvoert, is nu nog een tijdelijke en aparte geldstroom. De ‘Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen’, waaruit RAAK gefinancierd wordt, loopt eind volgend jaar af. De bedoeling is dat het regieorgaan 1 januari 2014 start. De middelen die OCW uittrekt voor praktijkgericht onderzoek van hogescholen zijn dan een geoormerkt onderdeel van de NWO-begroting.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.