Go back

Regio’s zijn volgers

Nederland behoort met zijn regio’s tot de groep innovatie-volgers. Dit blijkt uit de Regional Innovation Scoreboard van de innovatieprestaties van 190 Europese regio’s. De regio’s zijn ingedeeld in vier groepen: innovatie-leidend (41), innovatie-volgend (58), gematigde innovators (39) en geringe innovators (52). De indeling is gemaakt op basis van verscheidene factoren, zoals publieke-private samenwerking en uitgaven voor onderzoek- en innovatie en innovatieactiviteiten van MKB bedrijven. Bijna alle hoofdstedelijke regio’s van lidstaten zijn innovatie-leiders. Landen die tot de gematigde of geringe innovatiegroep behoren maken over het algemeen meer gebruik van Structuurfondsen dan van het Kaderprogramma, in tegenstelling tot de innovatie-leidende groep die meer van de Kaderprogramma’s gebruik maakt.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.