Go back

Samenwerking op het spoor

NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen, STW en ProRail investeren 2,5 miljoen euro in vier onderzoeksprojecten naar een optimale manier van samenwerken tussen de partijen op het spoor, zodat het beheer van het spoor en het oplossen van storingen. Hiervoor worden nieuwe methodes en hulpmiddelen ontwikkeld. De onderzoeken worden uitgevoerd in multidisciplinaire teams van de EUR, de RUG, UT, TU/e, VU en TUD.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.