Go back

TU Delft naar China en Brazilië

De TU Delft opende onlangs drie researchcentra in China: een samenwerking met de Wuhan University voor Geo-informatie, Geodesie en Remote Sensing, een centrum voor Water (Nanjing) en één voor Urban Systems & Environment (Guangzhou). En binnenkort opent de TU in Brazilië ‘TU Delft-Brasil’ voor hernieuwbare biomaterialen en biobrandstoffen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.