Go back

Meer ruimte voor innovatief aanbesteden

De Europese aanbestedingsregels gaan op de schop. Er komt voor overheden en andere publieke instellingen meer ruimte om met leveranciers te praten en te onderhandelen. En dat is gunstig voor innovatieve bedrijven.

Aanbestedende instanties mogen volgens de nieuwe regels – als ze op zoek zijn naar een product dat nog niet bestaat – een ‘innovatief partnerschap’ aangaan met het bedrijf dat de gewenste oplossing het best kan leveren tegen een acceptabele prijs. En ze mogen ook de totale kosten gedurende de levenscyclus van een product meenemen bij het selecteren van de interessantste offerte. De laagste prijs als heilig selectiecriterium verwijst de Europese Commissie hiermee naar de prullenbak. Overheden gaan zo met hun aanbestedingen meer bijdragen aan een duurzamere en competitievere economie die meer banen genereert, als het aan de Europese Commissie ligt. Over de nieuwe voorstellen valt waarschijnlijk eind 2012 een besluit in het Europese Parlement en de EU-ministerraad. Daarna hebben de lidstaten twee jaar tijd om de nieuwe regels op te nemen in hun eigen wetgeving, waarbij het overnemen van het voorstel voor een innovatief partnerschap overigens niet verplicht is.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.