Go back

Diabetes

Het Innovative Medicines Initiative (IMI), een samenwerkingsverband van de Europese Unie en de farmaceutische industrie, geeft 45 miljoen euro subsidie aan onderzoek naar personalized medicine bij diabetes type 2. Onderzoekers van 21 academische instellingen en vier farmaceutische organisaties werken samen in dit project, dat DIRECT werd gedoopt. Zij zoeken nieuwe doelwitten voor medicijnen en biomarkers die de voortgang van de ziekte voorspellen.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.