Go back

Nederland moet zich laten zien in China

Nederland, bundel je krachten door een China-platform op te richten om ervaringen en informatie uit te wisselen over samenwerking met de Chinezen. Organiseer gezamenlijke missies naar het land van de toekomst, ga met meerdere kennisinstellingen én met bedrijven én met gemeentes en provincies tegelijk. En maak in voorlichtingscentra van de Nederlandse ambassade in de steden van China onze kennis en innovaties beter zichtbaar.

Dat bepleit de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) in zijn advies ‘De Chinese Handschoen’. Bedrijven, universiteiten, gemeenten en provincies worden – ieder voor zich – steeds actiever in China. “Veel onderzoekers en vertegenwoordigers van gemeenten en bedrijven gaan echter naar China zonder te weten wat hun buurman doet in dat land, en wanneer hij in het vliegtuig stapt”, stelt AWT-directeur Dorette Corbey. Een woud aan kleine initiatieven en samenwerkingsprojecten is het resultaat.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.