Go back

NWO BAZIS

NWO heeft tien BAZIS (Basis Apparatuur Zwaartepunten in Scheikunde) subsidies toegekend. Er kwamen zeventien aanvragen binnen bij Chemische Wetenschappen. In totaal wordt 3 miljoen euro uitgekeerd. De helft daarvan komt van NWO CW, de andere helft van OC&W.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.