Go back

200 miljoen minder

De directe overheidsbijdrage aan wetenschappelijk onderzoek daalt van 4,8 miljard euro in 2012 naar 4,5 miljard in 2016. Tegenover die daling staan maatregelen om bedrijven te stimuleren tot investeren in wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor is een bedrag gereserveerd dat oploopt van 1,1 miljard naar 1,2 miljard euro in 2016. Per saldo leidt dit tot een daling van de investeringen met 200 miljoen euro in 2016. Dit blijkt uit de defintieve publicatie ‘Totale onderzoek financiering 2010-2016’, van het Rathenau instituut. De aangekondigde maatregel RDA+ (Research & Development Aftrek+) zal geen fiscaal instrument zijn, maar een toeslag op cash-investeringen van bedrijven in een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI). Dat betekent dat er geld verschuift van de indirecte naar de directe financiering. De regeling gaat in 2013 in.

This article is only available to Research Professional News subscribers or Pivot-RP users.

If you are a Research Professional News subscriber you can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.