Go back

Foodbest is klaar om een KIC te worden

Onder de naam Foodbest hebben onderzoekscentra uit twaalf landen zich verenigd om plannen te smeden voor een food-KIC. Het consortium wil de Europese voedingsindustrie aanzetten tot open innovatie. Tenminste, als het lukt in 2016 groen licht te krijgen van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) voor de plannen.

“De excellente voedingsonderzoekscentra van Europa zijn verenigd in dit consortium”, stelt de Wageningse onderzoeksleider Frans Kampers, verantwoordelijk voor de inbreng van Nederland en België. Wie nu nog een concurrerend voorstel van de grond wil tillen, staat voor een lastige opgave. “Spanje en Finland hadden eerst eigen plannen, maar realiseerden zich al snel dat ze beter met ons konden meedoen.” Alle zes plaatsen voor een co-locatiecentrum, die de activiteiten in de regio’s coördineren, waren toen echter al vergeven. Misschien komen Polen en Duitsland nog wel met een eigen voorstel. “Daarbij is dan een andere partij betrokken dan de Duitse partner in onze plannen.”

Eigenlijk zijn de wensen van de Europese Commissie enigszins tegenstrijdig, stelt Kampers. “De Commissie wil graag dat een KIC-voorstel alle excellente centra op een gebied verenigt, maar wil ook uit meerdere voorstellen de beste kunnen kiezen. Ik denk dat mensen in Brussel onderschatten hoeveel werk het is om tot een goed KIC-voorstel te komen en hoeveel geld daarmee gemoeid is. Dat is echt van een hele andere orde dan wanneer je met een paar maatjes intekent op een KP7-project.” Voor de call voor de KIC op gebied van gezondheid in 2014 verwacht Kampers overigens dat er ook geen enkel concurrerend voorstel wordt ingediend. “Het tweede consortium gaat waarschijnlijk aanhaken bij het consortium dat als eerste van de grond getild werd.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.