Go back

Met productschappen verdwijnt 25 miljoen

Na de opheffing van het ministerie van landbouw, komt er volgend jaar ook een eind aan de productschappen. Als gevolg daarvan krimpt niet alleen het budget voor agrarisch onderzoek, maar verandert dat onderzoek ook van karakter: de directe koppeling met de agrarische praktijk – een van de hoekpunten van de ‘gouden driehoek’ – dreigt te verdwijnen.

Productschappen zijn bij wet opgerichte verenigingen van producenten, die een verplicht lidmaatschap kennen en, naast promotionele activiteiten, bindende voorschriften kunnen uitvaardigen. Nederland telt er elf, voornamelijk in de agrarische sfeer. Vanouds besteden de productschappen een deel van de heffing – die enkele honderden euro’s per jaar bedraagt – aan onderzoek dat van belang is voor de deelnemende bedrijven. Bij elkaar gaat het jaarlijks om een bedrag van zo’n 25 miljoen.

Met het verdwijnen van de productschappen verdwijnt ook deze bron van financiering. Dat heeft vooral gevolgen voor het landbouwkundig onderzoek. De Animal Science Group van Wageningen UR bijvoorbeeld verliest 10 procent van zijn onderzoeksbudget, zo’n 6 miljoen euro per jaar, vertelt directeur Martin Scholten. Daarbij gaat het vooral om onderzoek dat wordt uitgevoerd bij het instituut Livestock Research. Maar ook andere onderdelen van de groep, zoals het departement dierwetenschappen, zien het budget voor onderzoek kleiner worden. Bij de Plant Science Group is het budget al teruggelopen van 10 miljoen in 2012 tot 6 miljoen in 2013. Voor volgend jaar verwacht directeur Ernst van den Ende een verdere daling tot 1,5 miljoen. Omgerekend is dat 6 procent van de omzet van de Group.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.