Go back

Open acces verplicht

OCW wil dat binnen tien jaar alle wetenschappelijke publicaties via de Open Access Golden road gaan. Dit houdt in dat de auteur de uitgeverij betaalt voor publicatie en dat de uitgeverij het gehele tijdschrift gratis online zet. Om dit te bereiken moet over vijf jaar minimaal 60 procent van de wetenschappelijke publicaties op deze manier worden gepubliceerd. Staatssecretaris Dekker schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

De verschuiving van betalen voor abonnementen door de universiteitsbibliotheek naar het betalen voor publicaties door de onderzoeker heeft consequenties voor de geldstromen binnen de universiteiten. De onderzoekers hebben bij deze omslag, naast de financiële ruimte, mogelijk ook juridische hulp nodig.

De universiteiten, de KNAW en NWO zullen prioriteit moeten geven aan de Open Access Golden road. Ze moeten jaarlijks een overzicht maken van aantallen open access publicaties en samen met de uitgevers in mei 2015 rapporteren over de afspraken en de voortgang, en over de activiteiten in de jaren daarna. Als de partijen zich onvoldoende inspannen, of als de ontwikkelingen achterblijven, wil OCW de verplichte open access in 2016 opnemen in de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.