Go back

Structuur NWO

De huidige organisatie van NWO, met gebiedsbesturen die relatief autonoom optreden, is een belemmering voor de flexibiliteit en niet bevorderlijk voor de transparantie. Veranderingen in de organisatiestructuur van NWO zijn nodig.

Dit blijkt uit de kabinetsreactie op de evaluatie van NWO, die staatssecretaris Dekker van OCW deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens de evaluatiecommissie, de Commissie Stoof, moet de topstructuur van NWO radicaal veranderen: er moet een raad van bestuur en een raad van toezicht komen. De raad van toezicht moet zes of zeven leden tellen en een afspiegeling zijn van de stakeholders van NWO. Volgens Dekker moet de organisatiestructuur van NWO flexibel genoeg zijn om maatschappelijke en wetenschappelijke veranderingen het hoofd te bieden, waaronder de groeiende interdisciplinaire samenwerking. Verder vindt ook hij een goede vertegenwoordiging van de stakeholders van belang.

Als eindresultaat moet NWO beter aangesloten zijn op het nationale en internationale speelveld. Zo moet NWO tot structurele en intensievere samenwerking met de universiteiten komen, opdat themakeuze en instrumenten niet alleen goed aansluiten bij de topsectoren, maar ook bij de universitaire en Europese agenda’s. Dit moet naar voren komen in de strategische agenda die NWO volgend jaar uitbrengt.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.