Go back

Waarde is te meten

Volgens een recente KNAW-publicatie (‘Waarde van wetenschap’) kan het rendement van investeringen in de wetenschap worden gemeten. Op micro-economisch niveau is het mogelijk de opbrengsten van investeringen en beleidsmaatregelen op een deelgebied van wetenschap te kwantificeren. Het CPB experimenteert al met het evalueren en doorrekenen van kennisinvesteringen door het combineren van econometrische effecten. Voor het macro-plaatje levert dit onvoldoende op, omdat de positieve externe effecten van wetenschap niet worden meegeteld. De KNAW pleit voor een macro-economische benadering die het effect van wetenschap op het bbp in kaart brengt. Dit type econometrische studies is weliswaar beschikbaar, maar de uitkomsten zijn niet eenduidig. Een econometrische studie die verschillende modelspecificaties systematisch vergelijkt over een langere periode zou een belangrijke eerste stap zijn.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.