Go back

Biomaterialen

De wetenschappelijke en technische commissie Biobased Economy neemt afstand van energie als drijvende kracht en verlegt de focus naar de ontwikkeling van biomaterialen en de integratie daarvan in de landbouw. Volgens zijn tweede en laatste rapport, ‘Strategie voor een groene samenleving’, dat deze week verscheen, is dat de weg voorwaarts.

Nog afgezien van het feit dat het zonde is om complexe moleculen te verbranden, is de commissie tot het inzicht gekomen dat biomassa geen substantiële bijdrage levert aan de toekomstige energievoorziening. De basis van biobased ligt in een zekere en veilige voedselvoorziening en daarvan afgeleide (rest)stromen die als groene grondstoffen gebruikt kunnen worden. Omdat nieuw geld voor onderzoek en innovatie schaars is geworden, moet de focus volledig komen te liggen op de ontwikkeling van biomaterialen, inclu-sief (hoogwaardige) chemicaliën. Zelfs de ontwikkeling van ‘drop in’ chemicaliën, zoals bio-etheen, is een zaak van de industrie en behoeft geen overheidssteun meer.

Het rapport van de commissie is te vinden op www.biobasedeconomy.nl/2013/12/03/strategie-voor-een-groene-samenleving. En op pagina 4 van deze ON komt Roel Bol (EZ) aan het woord over ‘zijn’ biobased economy.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.