Go back

De bal moet nu tegen de heuvel op rollen

“De bal rolt door, maar moet wel tegen een heuvel oprollen nu het Netherlands Genomics Initiative (NGI) per 1 januari stopt”, stelt directeur Colja Laane.

Voor consortia die tien jaar geleden onder de NGI-paraplu zijn gestart, heeft NGI zich volgens Laane waargemaakt als kweekvijver van publiek-private samenwerkingen. Als kweekvijver waarin ze konden groeien door extra publieke en private middelen aan te trekken. Centra die maar vijf jaar konden rijpen, hebben het echter veel zwaarder om zich te verankeren in het Nederlandse kennislandschap.

“Een van de lessen die je uit NGI kunt trekken, is dat een subsidie van vijf jaar voor een nieuw centrum te kort is. We kozen voor strak georganiseerde virtuele publiek-private centra met een substantiële omvang (50 – 100 fte). Het kost tijd om met zulke centra een goed netwerk en een goede naam op te bouwen – ook in het buitenland. Dat lukt alleen met een langere investering van tien tot vijftien jaar. En vraagt dus om continuïteit van beleid.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.