Go back

De wetenschap wordt het patenteren meester

Nederlandse kennisinstellingen vragen steeds meer patenten aan: tussen 1980 en 2009 is het aantal veertien keer zo groot geworden. De groei was veel sterker dan die bij bedrijven.

Het aandeel van kennisinstellingen in het totaal van de Nederlandse aanvragen is daarmee ook gegroeid, van 1,1 procent in de periode 1980-1984 naar 4,7 procent in 2005-2009. Dit blijkt uit cijfers van het Rathenau Instituut.

Tweederde van alle patentaanvragen waarbij onderzoekers van universiteiten en universitaire medische centra waren betrokken, stond op naam van een bedrijf. In de periode 2005-2009 waren onderzoekers aan kennisinstellingen betrokken bij één op de veertien aanvragen, als aanvrager of als uitvinder. In de topsectoren zijn kennisinstellingen vooral actief in de sectoren high tech, life sciences en chemie. De instellingen hebben een groeiend aandeel in de aanvragen die relevant zijn voor de topsectoren.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.