Go back

Hoekstra: ‘Het wringt en schuurt in procedures NWO’

Het idee om in het topsectorenbeleid de specifieke subsidies te vervangen door generieke is naïef. Bedrijven gebruiken in deze moeilijke economische tijden de WBSO, de RDA en de Innovatiebox als extra aftrekpost, maar niet, zoals het beleid beoogde, om meer te investeren in R&D.

Dit zei Sibbe Hoekstra donderdag hij zijn afscheid als CEO van het Materials Innovation Institute (M2i). Hoekstra vindt het goed te verdedigen dat het kabinet bestaande budgetten van NWO en TNO inzet voor innovatie, maar in het topsectorenbeleid leidt dit in de praktijk tot een lagere scoringskans voor de projecten en tot langere procedures, omdat meer partijen betrokken zijn. Bij M2i waren de projecten industriegestuurd. De procedures bij NWO zijn afgestemd op de toekenningscriteria voor fundamenteel onderzoek. “Dit wringt en schuurt”, aldus Hoekstra die sprak van “een weeffout”. Bovendien mag M2i in het topsectorenbeleid alleen met Nederlanden universiteiten samenwerken. Het beleid is er de oorzaak van dat het aantal deelnemende bedrijven in M2i voor het eerst is gedaald, van 45 in 2012 naar 40 eind 2013.

M2i kon tot dit jaar rekenen op een vaste subsidie van EZ. Het aandeel van de subsidie is in de afgelopen jaren teruggegaan van 50 naar 28 procent, dankzij de toegenomen inkomstenstroom uit het bedrijfsleven. De combinatie van het genereren van nieuwe kennis en het toepassen van kennis in de bedrijven werkte aanstekelijk. Het instituut heeft nu een budget van 23 miljoen euro en telt 200 FTE. Vanaf 1 januari moet het instituut het zonder subsidie doen, op een eenmalige subsidie van EZ na, bedoeld om de bestaande projectportefeuille te kunnen afwerken. Dit voorjaar heeft M2i een overeenkomst gesloten met STW voor het opbouwen van een nieuwe portefeuille.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.