Go back

Investeren in R&D: het gaat niet goed, waarschijnlijk

Hoewel het aantal radicale en incrementele innovaties op het hoogste niveau staat sinds 2006, komt het concurrentievermogen van Nederlandse bedrijven op de langere termijn in gevaar. De investeringen in R&D en ICT zijn opnieuw gedaald, met 2 procent, en deze daling is al sinds 2009 gaande.

Dit blijkt uit de jaarlijkse Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor van het onderzoeksinstituut INSCOPE van de Rotterdamse Erasmus Universiteit. De uitkomsten van dit Rotterdamse onderzoek zijn in tegenspraak met cijfers die het CBS onlangs publiceerde; die laten zien dat de R&D-uitgaven tussen 2011 en 2012 juist gestegen zijn, van 12,1 tot 12,9 miljard euro, een stijging van 6,5 procent.

In procenten van het BBP zou dit een stijging van 2,02 naar 2,16 zijn. In alle sectoren stijgen de uitgaven, het meest in de sector bedrijven, met 7,2 procent. Meer gedetailleerde gegevens zijn volgens het CBS nog niet beschikbaar. Het wachten is op definitieve cijfers en de onderverdeling naar de verschillende bedrijfstakken en financieringsbronnen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.