Go back

NWO scherpt integriteit aan

Onderzoekers die bij NWO een aanvraag doen, moeten voortaan verklaren bekend te zijn met de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU, 2012) en daaraan te voldoen. Ook na toekenning vraagt de organisatie onderzoekers in de voortgangsverslagen aan te geven de code na te leven. NWO biedt via het Meldpunt wetenschappelijke integriteit een extra mogelijkheid voor het melden van een vermoeden van inbreuk.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.