Go back

Personalia

Roel Bol, directeur Biobased Economy bij EZ (zie ook pagina 4), wordt opgevolgd door Jan Nieuwenhuis, de huidige plaatsvervangend directeur van Innovatie en Kennis. Bol wordt per 1 januari Speciale Vertegenwoordiger Groene Groei. Richard Slotman wordt inhoudelijk directeur van het nieuwe Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (NRPO-SIA), de tweedegeldstroom voor hbo-onderzoek, bij NWO. Barbera Wolfensberger is benoemd tot boegbeeld van de topsector Creatieve Industrie. Zij volgt Victor van der Chijs op die is benoemd tot CvB-voorzitter van de UT. Wolfensberger is CEO van reclamebureau FHV BBDO. Gerard van der Steenhoven (UT) wordt per 1 februari 2014 hoofddirecteur van het KNMI. Hij volgt Frits Brouwer op. Ben Feringa (RUG) heeft twee Japanse prijzen gekregen: de Yamada-Koga Prize van de Japanese Society for Pharmaceutical Sciences en Nagoya Gold Medal prize.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.