Go back

SiT op toernee

Het initatief ‘Science in Transition’ (SiT) van Frank Miedema (UMCU) en Huub Dijstelbloem (WRR) gaat op toernee bij de belangrijkste spelers in het wetenschapsbeleid. Doel is om met hen van gedachten te wisselen over “de problemen en uitwassen van het huidige wetenschappelijke systeem”.

Ook willen de initiatiefnemers de mogelijkheden veranderingen door te voeren op een rijtje zetten. Op 20 januari 2014 zal een delegatie van SiT het dagelijks bestuur van de KNAW spreken. Op 7 januari gaat het initiatief op bezoek bij EZ.

Het SiT symposium van 7 en 8 november 2013 in het Trippenhuis (zie ON331) trok de aandacht van de pers. Begin december werden bovendien Kamervragen gesteld aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW. VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas wil dat meer geld wordt overgeheveld van de eerste naar de tweede geldstroom. Bovendien wil Lucas dat de eisen die NWO aan onderzoekers stelt veranderen. Zo wil het VVD-Kamerlid de “eenzijdige focus op publiceren doorbreken en verleggen naar een grotere bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen en samenwerking tussen wetenschappers”. Minister Bussemaker wil ook dat de maatschappelijke en economische valorisatie een grotere rol gaat spelen in het nieuwe Standaard Evaluatie Protocol dat vanaf 2015 in werking zal treden.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.