Go back

Subsidiebureaucratie

‘Nieuwe subsidiebureaucratie drijft innovatieve ondernemers tot wanhoop’, kopte Het Financieele Dagblad van 25 september. Minister Kamp van EZ heeft nu gereageerd op dit artikel, op verzoek van de Tweede Kamer. Volgens Kamp zal alles beter worden: het kabinet wil het aantal TKI’s verminderen en deze geen administratieve taken meer opleggen. Of het geheel doorzichtiger wordt, is maar de vraag.

De TKI-regeling wordt in 2014 vereenvoudigd en houdt dan meer rekening met sectorspecifieke omstandigheden. Zo worden ook bijdragen van bedrijven in kind aan publiek-private samenwerking meegeteld, tot een bedrag van 20.000 euro. Hierdoor krijgen ook deze bijdragen het verhoogde percentage van 40 procent toeslag. Bij een aantal topsectoren kan hierdoor meer midden- en kleinbedrijf betrokken worden. Daarnaast zullen de private bijdragen van instellingen van algemeen nut (ANBI’s, bijvoorbeeld de gezondheidsfondsen) meetellen tot een maximum van 8 miljoen euro per topsector.

Dit jaar bleek dat het aanvragen van toeslag op basis van te verwachten private bijdragen veel onzekerheid meebracht over de te realiseren toeslag en over de mogelijkheden om toeslag in te zetten. De regeling van 2014 komt, volgens Kamp, op twee manieren hieraan tegemoet.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.