Go back

CWTS zet vol in op ‘meaningful metrics’

De thema’s in het door Science in Transition losgemaakte debat staan tevens centraal in het onderzoeksprogramma van het Leidse Centre for Science and Technology Studies (CWTS), schrijft directeur Paul Wouters.

Het was duidelijk dat de organisatie van de wetenschap een aantal perverse prikkels kent die bestreden moeten worden. Zo zijn sinds de jaren negentig simpele indicatoren zoals de Journal Impact Factor, en vanaf 2005 de Hirsch Index, teveel een eigen leven gaan leiden.

Wetenschap is een rijkgeschakeerd systeem waarin zeer verschillende onderzoeksstijlen een plek hebben. Onderzoek dient meerdere doelen: het verleggen van fundamentele grenzen van onze kennis; het oplossen van brandende maatschappelijke problemen; het ontwikkelen van nieuwe zienswijzen op heden, verleden en toekomst; het kritisch begeleiden van culturele ontwikkelingen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.