Go back

Defensie

Hoewel Defensie & Veiligheid geen aparte topsector is, maken bedrijven in de Nederlandse defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie (DVI) deel uit van zeven van de negen topsectoren. De ‘gouden driehoek’ van deze sectoren, waarbinnen bedrijven, overheid en kennisinstellingen samenwerken, is dan ook een cruciaal onderdeel van de Defensie Industrie Strategie (DIS), schrijft minister Hennis-Plasschaert in de nieuwste DIS die kort voor de kerst verscheen.

Door de krimpende budgetten en het aankopen van materieel ‘van de plank’, is de rol van het ministerie in de gouden driehoek veranderd. Veel kennis is uit de defensieorganisatie verdwenen. Het bedrijfsleven en de kennisinstellingen beschikken (nog wel) over deze kennis en kunnen deze lacune opvullen. Zij zullen meer dan in het verleden worden uitgenodigd om al in de voorbereiding deel te nemen. Het ministerie heeft de afgelopen jaren tientallen miljoenen bezuinigd op onderzoek, zoals op het defensieonderzoek bij TNO. Tussen de DIS-regels door valt te lezen dat het ministerie nu zwaar moet leunen op externe geldstromen voor onderzoek, bijvoorbeeld via de kanalen van EZ en de topsectoren, en via generieke instrumenten als de WBSO. Het komt weliswaar met eigen instrumenten om de innovatie te bevorderen, maar zonder budgetten te noemen.

Met de Programmafinanciering, bijvoorbeeld, investeert het ministerie in toegepast onderzoek. De brug met het fundamentele onderzoek loopt via aio’s die toegepast onderzoek doen. Het ministerie wil zo de kennisbasis op peil houden, zodat het zich kan laten adviseren, bijvoorbeeld bij de aankoop van materieel.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.