Go back

Pilot NIAF kan dit jaar starten

De initiatiefnemers van het Netherlands Innovation Acceleration Fund (NIAF) willen met steun van een aantal grote bedrijven een pilot opzetten. Bij voldoende steun kan de pilot in de loop van dit jaar starten. Ook zijn ze in gesprek met het ministerie van Economische Zaken over de inbedding van het NIAF in het topsectorenbeleid.

Wim van Saarloos, directeur van de Stichting FOM, en Dirk Smit, directeur exploration technology en chief scientist geophysics van Shell, hebben met anderen twee jaar geleden het plan opgevat het NIAF op te richten, een fonds waarin bedrijven geld kunnen storten voor het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar keuze. Zij verwachten dat zo’n fonds het voor bedrijven aantrekkelijker maakt om in onderzoek te investeren, omdat ze langs deze weg kleinschaliger, sneller en directer met onderzoekers kunnen samenwerken. In samenspraak met het bedrijfsleven hebben ze een gedetailleerd plan voor de opzet van het NIAF uitgewerkt. Momenteel voeren de initiatiefnemers gesprekken met een aantal chief technology officers van grote bedrijven over het uitvoeren van een proef.

Aanvankelijk was het idee om van het NIAF een fonds voor en door het bedrijfsleven te maken. Maar medio vorig jaar zijn de initiatiefnemers in gesprek geraakt met VNO-NCW en het ministerie van EZ over het inbedden van het NIAF in het topsectorenbeleid. Dit leverde weer veel vragen op, bijvoorbeeld in hoeverre er bij het opzetten van projecten afstemming moet zijn met alle TKI’s. De gesprekken en het heen en weer sturen van notities over het NIAF nemen meer tijd in beslag dan verwacht. Eind januari vergezellen Van Saarloos en Smit de directeur-generaal Ondernemingsklimaat & Innovatie van EZ, Bernard Leeftink, naar Boston voor een bezoek aan het MIT op uitnodiging van Shell, om een beter beeld te krijgen hoe het MIT-model in de praktijk werkt. Overigens heeft EZ al laten weten dat NIAF-projecten in aanmerking komen voor TKI-toeslag, mits ze aan de officiële voorwaarden voldoen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.