Go back

Pluk de zon

In het kader van de nationale doelstellingen voor hernieuwbare energie houdt het TKI-BBE (Biobased Economy) vast aan de ingeslagen koers. De onderzoeksprojecten die uit de call in 2012 zijn voortgekomen, zijn allemaal begonnen. Die van de call in 2013 starten binnenkort. Hier komen nog de nieuwe projecten voor biobrandstoffen bij.

De overheid draagt 10 tot 12 miljoen euro per jaar bij aan de onderzoeksprojecten van dit TKI. Het bedrijfsleven legt hier een ongeveer even groot bedrag naast. Het TKI-BBE probeert ook het MKB zoveel mogelijk bij de projecten te betrekken. Dit gebeurt in samenwerking met directeur Arie Brouwer van het DPI Value Centre, die helpt om partijen bij elkaar te brengen die actief zijn in bijvoorbeeld bioplastics.

Cascadering moet het mogelijk maken om eerst de waardevolle groene grondstoffen voor de chemie uit de biomassa te winnen en daarna de rest van het materiaal tot brandstof te verwerken. Op de langere termijn zal de productie van zogenoemde solar fuels met fotovoltaïsche technieken een nog veel grotere bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dit is de visie die het bestuur en de directie van het TKI onlangs naar buiten heeft gebracht.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.